Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TWN z siedzibą w Szczecinie, ul. Cukrowa 10i, 71-004 Szczecin;
 2. TWN nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • rejestracji Konta w Sklepie Internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które zapewniają informatyczną Sklepu Internetowego oraz świadczą usługi z zakresu marketingu (podmioty do wglądu w Regulaminie Sklepu Internetowego) – przy udzielonej zgodzie na otrzymywania informacji marketingowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • dla zarejestrowanego Konta do czasu samodzielnego usunięcia Konta przez opcję Usuń Konto dostępną na koncie Klienta lub poprzez wniosek złożony na stronie https://sklep.twn.pl/account/gdpr.html lub po 36 miesiącach od ostatniego logowania się Klienta do założonego konta;
  • dla danych marketingowych do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://sklep.twn.pl/account/gdpr.html
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest osobowych jest niezbędne do rejestracji konta. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji konta w Sklepie Internetowym.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności) i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

Logowanie do Konta